נוער

סיכום פגישת הורי נוער ב-9.820/8/2017
סיכום פגישת הורי נוער ב-9.8

פעילות קיץ -נוער כפר יחזקאל15/8/2017
פעילות קיץ -נוער כפר יחזקאל

הקרנה של הסרט החשוב "שש פעמים"13/8/2017
הקרנה של הסרט החשוב "שש פעמים"

הקרנה של הסרט החשוב "שש פעמים"3/8/2017
הקרנה של הסרט החשוב "שש פעמים"

דרוש מד"ב2/8/2017
דרוש מד"ב

אסיפה של הורי הנוער1/8/2017
אסיפה של הורי הנוער

שריינו ביומן את ה- 9/825/7/2017
שריינו ביומן את ה- 9/8

תמונות אחרונות

הקרנה של הסרט החשוב "שש פעמים"
הקרנה של הסרט החשוב "שש פעמים"