הודעות דחופות

הודעות דחופות

הפסקת מים ביום שלישי 14.2.17הפסקת מים ביום שלישי 14.2.17

‎‏‏‏אנו מודיעים בצער‎‏‏‏אנו מודיעים בצער