תמונות אחרונות

מכתב ששלחה רינה שופמן ז"ל באפריל 1998.
מכתב ששלחה רינה שופמן ז"ל באפריל 1998.