חינוך

עדכון מביה״ס היסודי17/8/2017
עדכון מביה״ס היסודי

עדכון סידור ישיבה בהסעות17/8/2017
עדכון סידור ישיבה בהסעות

בית ברוש - פגישה8/8/2017
בית ברוש - פגישה

ועדת חינוך כפר יחזקאל - "קול קורא" להצטרף לועדת חינוך3/8/2017
ועדת חינוך כפר יחזקאל - "קול קורא" להצטרף לועדת חינוך

גביית הורים גיל הרך תשע"ח25/7/2017
גביית הורים גיל הרך תשע"ח

הרשמה לבית ברוש תשע"ח25/7/2017
הרשמה לבית ברוש תשע"ח

תמונות אחרונות

הזמנה לפעילות לעולים לכיתה א
הזמנה לפעילות לעולים לכיתה א'