מועצה אזורית גלבוע

ועדת איכות הסביבה המועצתית בגלבוע בקריאה להימנע כמה שניתן מהדלקת מדורות בימים הקרובים
ועדת איכות הסביבה המועצתית בגלבוע בקריאה להימנע כמה שניתן מהדלקת מדורות בימים הקרובים