מועצה אזורית גלבוע

מליאת מוא"ז הגלבוע, אישרה חוק עזר אשר ישמר את הסטאטוס-קוו, וזאת טרם העברת "חוק המרכולים" / לראשונה ברשות שהיא מועצה אזורית
מליאת מוא"ז הגלבוע, אישרה חוק עזר אשר ישמר את הסטאטוס-קוו, וזאת טרם העברת "חוק המרכולים" / לראשונה ברשות שהיא מועצה אזורית