מועצה אזורית גלבוע

שימו לב: מתחילת ספטמבר הקרוב- מועדים חדשים לקבלת קהל בוועדה המקומית.13/8/2017
שימו לב: מתחילת ספטמבר הקרוב- מועדים חדשים לקבלת קהל בוועדה המקומית.

נפתחו עוד שתי קייטנות מדעים- אנא פרסום בקרב הציבור ואמצעי התקשורת המקומיים. תודה מראש2/8/2017
נפתחו עוד שתי קייטנות מדעים- אנא פרסום בקרב הציבור ואמצעי התקשורת המקומיים. תודה מראש

פסטיבל הכדורים הפורחים הבינלאומי / מחירים מיוחדים לתושבי הגלבוע! אנא פרסום באמצעי התקשורת המקומיים ולוחות המודעות. תודה מראש27/7/2017
פסטיבל הכדורים הפורחים הבינלאומי / מחירים מיוחדים לתושבי הגלבוע! אנא פרסום באמצעי התקשורת המקומיים ולוחות המודעות. תודה מראש

ממשיכים לשמור על הבית / תהליך שיתוף ציבורי יחודי בגלבוע בכל הקשור ליזומות לפיתוח אנרגיה24/7/2017
ממשיכים לשמור על הבית / תהליך שיתוף ציבורי יחודי בגלבוע בכל הקשור ליזומות לפיתוח אנרגיה

תמונות אחרונות

נפתחו עוד שתי קייטנות מדעים- אנא פרסום בקרב הציבור ואמצעי התקשורת המקומיים. תודה מראש
נפתחו עוד שתי קייטנות מדעים- אנא פרסום בקרב הציבור ואמצעי התקשורת המקומיים. תודה מראש