מועצה אזורית גלבוע

מועצה אזורית גלבוע

הוסדר הכביש המוביל לביה"ס עמק-חרוד: תוקנו מפגעי בטיחות והוגברה האכיפה להסדרת החנייה בכביש הגישההוסדר הכביש המוביל לביה"ס עמק-חרוד: תוקנו מפגעי בטיחות והוגברה האכיפה להסדרת החנייה בכביש הגישה

לוחמי הגלבוע: שלבים אחרונים בהקמת יחידת מתנדבי כבאות והצלה בכפר יחזקאל; תהיה מבצעית במהלך אפריל ותהווה תוספת כוח משמעותית לפעילות כב"א בגלבלוחמי הגלבוע: שלבים אחרונים בהקמת יחידת מתנדבי כבאות והצלה בכפר יחזקאל; תהיה מבצעית במהלך אפריל ותהווה תוספת כוח משמעותית לפעילות כב"א בגלב

תמונות אחרונות

הוסדר הכביש המוביל לביה"ס עמק-חרוד: תוקנו מפגעי בטיחות והוגברה האכיפה להסדרת החנייה בכביש הגישה
הוסדר הכביש המוביל לביה"ס עמק-חרוד: תוקנו מפגעי בטיחות והוגברה האכיפה להסדרת החנייה בכביש הגישה