מועצה אזורית גלבוע

החלה בניית תחנת שאיבה חדשה סמוך להרחבה באומן, בעלות של כ- 3.8 מיליון שקל! / תאפשר כמות גדולה בהרבה, של מי ביוב, בקו המשרת את כל יישובי גוש אומן
החלה בניית תחנת שאיבה חדשה סמוך להרחבה באומן, בעלות של כ- 3.8 מיליון שקל! / תאפשר כמות גדולה בהרבה, של מי ביוב, בקו המשרת את כל יישובי גוש אומן