ביטול טיולי ד - ו, ט

נוער • כניסות

שלום לכולם,

טיולי שכבות ד' ו' ו- ט' שיועדו לשבוע הבא בוטלו בשל חוסר הרשמה.

לתשומת לבכם מכל המועצה נרשמו רק  10 חניכים.

 

 

וועדת נוער