100 שנים לכפר יחזקאל

שבוע אחרון של תערוכת ה-100- שעות פתיחה
שבוע אחרון של תערוכת ה-100- שעות פתיחה