פעילות קיץ לנוער

נוער • כניסות

להורים שלום,

דרושים הורים מתנדבים להפעלת פעילות שיא בחודשי הקיץ.

הכוונה, שלכל תלתון :ד'-ו', ז'-ט' תהיינה במהלך הקיץ שתי פעילויות שיא, שיהיו באחריות ההורים.

יוקצה תקציב לפעילויות אלו.

הורים שנכונים לסייע מתבקשים ליצור קשר עם מור גל, המד"בית החדשה בהקדם, מור-054-3344554.

תודה ועדת נוער.