כיתות ד-ו בטיול ט״ו בשבט מועצתי, היה כיף גדול!!

נוער • 10/2/2018 כניסות