פעילות ילדים ונוער

נוער • כניסות

בתקופה זו נפעיל פעילות נוער קהילתית באישור הועד המקומי ובהמלצת המועצה המאפשרת

ליישובים להפעיל שיקול דעת ולתת מענה חינוכי-רגשי לנוער המושב, תחת ההנחיות והקפדה

של כללי התו הסגול.

עופר כנען תמונה לרכזת קורונה, תדריך את הנוער הבוגר על הקפדה של ההנחיות בפעילויות

ותפעל בהתאם במידה של חוסר הקפדה על ההנחיות.

חשוב להבהיר, ילד/ה שיגיעו ללא מסיכה או יסרבו לעטות מסכה לא יוכלו להיות שותפים בפעילות.

בתקופה זו חשיבות רבה לפעילות הפגתית, חברתית וקהילתית ובכדי לאפשר המשך של פעילות

זו עלינו להקפיד על ההנחיות ואנו זקוקים לעזרתכם ההורים בנושא ההסברה בקרב הילדים.

בברכה ועדת נוער.

 

מועצה 27