בשבוע הבא בנוער...

נוער • כניסות

קבצים מצורפים:

מכתב שלישי להורי הנוער20.7


הורי הנוער, מצורף מכתב עם פרטי הפעילויות בשבוע הבא, 
בברכה, אודליה