גבייה חודשים ספטמבר-נובמבר 2018 - נוער

נוער • כניסות

שלום לכל הורי הנוער,

ברצוננו לעדכן כי אחוז הגבייה עבור חודשים ספטמבר-נובמבר 2018

עומד על 90% גביה, כאשר, כל שאר המשפחות שעדיין לא שילמו

הביעו את רצונם וכוונותיהם לשלם עבור חודשים אלו.

ברצוננו להודות לכלל ציבור ההורים על האמון, הפתיחות והסבלנות

לתהליכים המתקיימים בנושא הנוער וכמובן שנשמח להשתתפות

מלאה של כל המשפחות בשיח הורים בנושא תכנית הנוער שיתקיים

ביום ג' 18/12/18 בשעה 20:30 במועדון הבמה.

בברכה ועדת נוער