לקראת מחנה פסח

נוער • כניסות

להורי הנוער שלום,

מחנה הפסח קרב ובא ואנחנו נערכים במרץ לקראתו. בעקבות תלונות רבות שעלו לאחר המחנות בשנה שעברה התנועה, המועצה וועדת נוער של המושב השקיעו מחשבה רבה והפיקו לקחים על מנת להבטיח חוויה טובה יותר במחנות העתידיים, לילדים (ולהוריהם).

ברמת המועצה והתנועה יצאו הוראות חדשות וחד משמעויות שנועדו ליישר קו בין הישובים המשתתפים במחנות, להחזיר את השוויון והאחדות- ערכי בסיס של התנועה, למחנות. ההוראות הן:

  • כל ישוב יוצא בליווי המדריך הבוגר (מד"ב) וצוות ההדרכה בלבד. לא תותר יציאה של הורים מלווים. ההורים מערערים את האיזון הטבעי שמנסים ליצור בתנועת הנוער ופוגעת ביכולת של המדריך וגם של החניך להיות מה שהם צריכים או רוצים להיות במחנה.
  • הגעת הורים למחנה, לביקור או לקחת חניך הביתה או מכל סיבה אחרת, מותנית באישור המדריך הבוגר היישובי ובתיאום עם מנהלי המחנה והחמ"ל.
  • כל ישוב קיבל רשימת ציוד אפשרית למחנה. הישובים נתבקשו לא לחרוג ממנה וכמו כן לא חייבים באמת את כל הציוד שנמצא בה. למחנות יש מנהלה שתפקידה לדאוג לכל הציוד הדרוש.
  • אין להגיע עם רכב חלוץ של הורים ולסדר את מתחם החניכים לפני הגעתם, זה גם פוגע בתהליך החינוכי במחנה ולא הוגן כלפי ישובים אחרים.
  • במידה ויהיה גשום ישוריין מקום לינה חלופי, לא יהיה פינוי לבתים.

ברמה המושבית החלטנו לפעול השנה בכמה רמות:

  • רכישה של הציוד החסר מתוך הרשימה שקיבלנו מהמועצה.
  • במהלך חודש מרץ יערכו מספר פעילויות שטח ושדאות שמטרתן להכין את המדריכים והחניכים למחנות בצורה טובה וממוקדת יותר. רשמו ושמרו את התאריכים הרלוונטיים לילדכם:

1/3- פעילות פתיחה בנושא שדאות ושטח לכל השכבות

7/3- פעילות הישרדות והדרכה עם יפתח מטוס לשנתונים ט'-יב

8/3- יישום הפעילות של יפתח בשטח. הדרכה של ד'-ח' בנושא שדאות ושטח.

11/3- הכנת מדריכים למחנה ד'-ו'

17/3- אש לילה + שינה בשטח לכיתה ד'

18-19/3 הכנת מדריכים ז'-ח'

29/3- אש לילה לשכבת ה' ומעלה

  • אנו ממליצים בחום לא לשלוח את הילדים למחנה עם טלפונים ניידים. המדריכים והמד"בית יעבירו להורים בקבוצות הווטסאפ עדכונים על מצב הילדים ויהיו זמינים לשיחות בשעה שתקבע מראש. ההתעסקות בטלפונים ניידים בזמן המחנה פוגעת בחוויה וביכולת ההתמודדות של הילדים.
  • תתקיים פגישת הכנה להורי כיתה ד' לקראת המחנה. תאריך יפורסם בהמשך...
  • פרטים נוספים על המחנה יפורסם בימים הקרובים.

אנו מאמינים ומקווים שבעקבות הכנה טובה יותר של צוות ההדרכה והחניכים והערכות טובה יותר של התנועה והמועצה המחנה השנה יהיה הרבה יותר מוצלח.

בהצלחה לכולנו,

מור וועדת נוער