הבהרה בנושא קיום מחנה פלמ"ח ומסע בעקבות לוחמים

נוער • כניסות

בימים האחרונים נפוצו שמועות כאילו המפעלים לכתות ז' ח': מחנה פלמ"ח ומסע בעקבות לוחמים בוטלו בשל המצב.

אנו מעדכנים כי על פי בדיקה עם רכז המפעלים במועצה אין שינוי בתכניות:

 

המפעלים מתקיימים כמתוכנן.

 

וועדת נוער