תיקון טעות שנפלה במייל הקודם- מסע י"ב 2018

נוער • כניסות
שימו לב כי במייל שנשלח אליכם אתמול נפלה טעות וכי ביטול הרשמה לא יזכה בהחזר מלא במידה ונעשה עד 72 שעות לפני המפעל אלא:

v ביטול ההשתתפות תזכה בהחזר מלא עד 21/11/18. לאחר מכן עד תאריך 28/11 50% החזר. לאחר תאריך זה לא יינתן החזר כספי למעט במקרים חריגים שייבחנו על ידי הנהלת אגף חינוך בתק"צ.

v את כל הפניות והודעות הביטול יש לעשות במייל (אלי ואל איתי), גם אם נמסר על כך בעל-פה ולוודא קבלת המייל

על המזומן (אוכל ולוגיסיקה), לא יינתן החזר מרגע הרישום.

רוחמה לבקוביץ'
מנהלת מחלקת נוער