שעות קבלה לתשלום בהנהלת חשבונות ובמזכירות

נוער • כניסות

שלום לכולם,

שעות הקבלה בהנהלת חשבונות (ניתן גם להתקשר ולשלם טלפונית): 074-7017267

א,ג,ה: 8:30-10:30

ב: 11:30-13:30

ד: 14:00-18:00

שעות תשלום במזכירות אצל ענת (ניתן גם להתקשר טלפונית): 053-7477542

א,ב,ג,ה: 8:00-12:00

ד: 14:0018:00

 

תשלומים למחנות פסח 2021:

שכבות ד-ה-ו: 150 ש"ח 

שכבות ז-ח: 180 ש"ח 

שכבות ט-יב: 280 ש"ח 

 

* התשלום למחנות בכפוף לתשלום הנוער

אנא הסדירו את התשלומים

בברכה ועדת נוער