תמונות ממסיבת פתיחת הקיץ!!

נוער • כניסותבברכה מור גל 🌸