סיכום מעלי השיח - נוער כפר יחזקאל

נוער • כניסות

סיכום מעגלי שיח

ביום ג' ה- 23/10/18 הוזמנה הקהילה למעגלי שיח בנושא פעילות הנוער, שנערכו בליווי ובהנחיית מרכז הגישור של המועצה האזורית. עלו נושאים רבים המציגים את התפיסות והערכים של הקהילה, את החיים ביישוב ובפרט בתחום הנוער.

במעגלים דנו בשתי שאלות:

  1. מהו המצב הרצוי עבורי בנושא הנוער?
  2. איך ניתן להגיע למצב הרצוי לדעתי?

 

המשתתפים במעגלים, העלו את האני מאמין האישי, ויצרו פלקט קבוצתי, על פי ההנחיות.

הדברים שנאמרו נאספו, סוכמו לקטגוריות והובאו ביום א' ה- 11/11/18 לדיון בצוות המוביל של המעגלים.

ועד מקומי, ועדת נוער והצוות המוביל, מסכימים כי החוסן החברתי שלנו מושתת על שיח משותף, על כבוד הדדי ועל הקשבה. מוסכם על כולנו כי תהליך קבלת ההחלטות, מלווה באי הסכמות לצד גמישות והתפשרות הדדית.             

בתקופה זו או עוסקים בחשיבה משותפת, עשייה והפריה הדדיים, במטרה ליצור את השביל בו נוכל לצעוד יחד בבטחה ובתחושת שייכות.

הנושאים שעלו במעגלים:

ערכים: סבלנות וסובלנות, שיתוף, עזרה הדדית, תרומה לקהילה, תקשורת בין אישית וחיבור בין אנשים. חינוך הנוער ומתן דוגמא אישית של עולם המבוגרים, לערכים המאפשרים כבוד והכלה של האחר. הרחבת מעגלי השייכות, על ידי עשייה חברתית התנדבותית, ויצירת מסורת משותפת המובילה לגאווה בישוב בו אני חי.

שיתוף הילדים: קיימת הסכמה בין כל השותפים כי זכותו של כל ילד להיות שותף בכל פעילות חברתית ביישוב, הזכות היא קהילתית ומושתתת על ערכים של שוויון ומחויבות של הקהילה.

לצד הזכות והמעורבות הקהילתית עולה מחויבות ההורים לדאוג, לשלם ולהקצות את המשאבים הנדרשים להפעלת מערך הנוער, ולכן, לא ינקטו אמצעים למניעת השתתפות ילדים בפעילויות הנוער מתוך ההבנה כי האחריות המלאה לנושא התשלום הינה על ההורים.

כמו כן עלה הצורך להגיע לכל ילד וילדה, בני המקום, שאינם לוקחים חלק בפעילות הנוער ולשלבם בפעילויות השוטפות, הקהילתיות והחווייתיות.

בחירה: מספר קולות בנושא הבחירה העלו בקשה לבחינת 2 מסלולים עיקריים לפעילות הנוער: מלא וחלקי. כמו כן עלו הסתייגויות מעודף בחירה, שיקשה על קיום הפעילות הבסיסית ועל הרצף החינוכי והקשר עם הילדים ואף עשוי לגרום לקושי חברתי.

ליווי  מקצועי: יציבות וקביעות של הצוות החינוכי, הדרכה בכל רמות השותפים, תוספת ייעוץ למערך הנוער, התייחסות לרמה המקצועית ולרמת ההנחיה הראויה כדי ליצור ולשמור על רמה גבוהה ומשמעותית של הפעילויות, ועל הקשר בין המדריכים והחניכים בפן הרגשי, חברתי והתוכני.

פעילות הנוער: התייחסות לתנועת הנוער והפעולות כמכנה המשותף הרחב ביותר של נוער כפר יחזקאל, ומנגד התייחסות לאפשרות להיות נוער כפר יחזקאל מבלי להשתתף בפעילות התנועה. התייחסות לנוער, כמשאב, כמעורב חברתית / קהילתית, כמשפיע ומושפע כחלק מרכזי בקהילה.

פעילויות רצויות: פעילויות עם קשר לקהילה, פעילויות התנדבותיות המאפשרות לנוער תרומה קהילתית מבית ומחוץ, פעולות צנועות בשיתוף כמה שיותר מהנוער ומתנדבים נוספים מהקהילה, טיולים, יצירת מסורות ושימורן, "החייאה" של מסורות ותיקות וזכורות לטוב, פעילויות כיף, פעילויות עכשווית ובשיתוף נוער מישובים שכנים.

תשתיות: הוספת מבנים ,מועדונים למפגש חברתי והתאמתם לשכבות השונות, תקציב מובנה, תקציב המורכב גם מתשלומי הורים וגם ממימון הועד.

מעורבות הורים: קיום מעגלי שיח על בסיס קבוע, קיום מפגשים קבועים בין המדב"ית וציבור ההורים, עדכונים של פעילות במדיות השונות, הורים כחלק ממערך ההתנדבות של המושב גם בהקשר של פעילות נוער.

אלו עיקרי הדברים שעלו במעגלים וידונו בימים הקרובים בועדת נוער על מנת לגבש את תכנית העבודה לשנת 2019.

נבקש להשתתף בסקר אינטרנטי קצר (ישלח בקבוצות וואטסאפ) כדי לאפשר התאמה ואיגוד משאבים להמשך פעילות הנוער על ידי הישענות על כוחותינו הפנימיים. 

  • לאחר תהליך זה וקבלת ההחלטות, נתאסף למפגש משותף של כלל הקהילה להצגת תכנית הנוער. המפגש יתקיים לאחר חנוכה – מועד יתפרסם בהקדם.

 

בברכה

ועדת נוער