טיול שבועות ז-יב התעוררנו לבוקר קסום!!

נוער • כניסותבברכה מור גל 🌸