עדכון בנושא התשלום עבור פעילות הנוער

נוער • כניסות

להורי הנוער שלום,

בפרסום הקודם בנושא התשלום עבור פעילות הנוער לא צוין למי לשלם ולהעביר את הטפסים.

אם כן, את התשלום יש למען לפקודת "וועד מקומי כפר יחזקאל" ולהביאו עם הטופס החתום למזכירות היישוב.

מצ"ב הטופס המעודכן עם המידע הנ"ל.

אנו מודים מראש על שיתוף הפעולה.

בברכה,

ארז פלג

050-4900865