לחצני מצוקה - לקבל עזרה מיידית מהשכנים

אתם מגדירים באפליקציה לחצני מצוקה בנושאים שונים, כגון "עזרה ראשונה" או "אירוע בטחוני".

לכל לחצן אתם משייכים קבוצת תושבים מתנדבים, שאליהם תשלח הקריאה לעזרה.

כאשר תושב לוחץ על לחצן המצוקה, נשלחת קריאה לעזרה אל קבוצת המתנדבים.

האפליקציה עוברת למצב צ'ט קבוצתי, שדרכו משוחחים חברי הקבוצה עם התושב ומחליטים על דרך הפעולה המיטבית.

ראו הדגמה בסרטון הקצר הבא:

התקנת האפליקציה

הקפצת ההודעות באפליקציה

להקפצת כל הודעה חדשה באפליקציה למסך הראשי - יש לבצע את הצעדים הבאים:

1. לחץ על כפתור התפריט

2. לחץ על Settings

3. לחץ על Notifications and Sounds

4. לחץ על Popup Notifications

5. בחר באפשרות Always show popup

summday_4683187468summday_8893384451summday_2343252122summday_2844467759