דו"ח שבועי - נסיונות להעלות ידיעות לאתר ללא הרשאה

כאשר מישהו שולח הודעה לאתר ואין לו הרשאה לכך, הודעתו לא נכנסת לאתר.

מנהל האתר מקבל על מקרים אלה דו"ח שבועי, המתואר בדוגמא הבאה: