עמודים מסווגים באתר וזיהוי אוטומטי של התושב באתר הקהילתי

חומרים המוצגים באתר לעיני התושבים בלבד, יהיו נתונים בתוך ערוצים שהוגדרו על ידי מנהל האתר כערוצים "מסווגים".

גישה לעמודים המסווגים תהיה רק למי שהאתר מזהה אותו כתושב.

זיהוי התושב באתר הקהילתי נעשה אוטומטית ללא צורך בסיסמא, כמתואר בסרטון הבא: