הזמנת אורח בשער על פי מספר רכב

מערכת סאמדיי התחברה אל מערכת זיהוי מספר רכב של חברת toplines.

הסרטון הבא מדגים כיצד התושב מאשר אורח שלו לכניסה אוטומטית בשער היישוב, דרך האפליקציה: