הודעות מתוזמנות

לעיתים קורה שמעלים ידיעה חדשה למערכת בשעה מאוחרת, ומעוניינים שהידיעה תופץ בשעה נוחה יותר לתושבים.

ניתן לתזמן את ידיעה לשעה מסויימת על ידי התחלת טקסט הידיעה בשעת ההפצה הרצויה:

  • השעה צריכה להיות באורך של חמש תווים, לדוגמא: 05:40
  • אם מועלית ההודעה דרך האפליקציה, צריכה להתחיל ההודעה בשעת ההפצה הרצויה.
  • אם מועלית ההודעה כהודעת אימייל, אזי שורת הנושא של האימייל (הלא היא כותרת הידיעה) צריכה להתחיל בשעת ההפצה הרצויה.