הודעות מתוזמנות

ניתן להעלות הודעה לאתר ולתזמן את הפצתה למועד מאוחר יותר.

לכך יש שתי דרכים שונות:

דרך ג'ימייל

מערכת סאמדיי יודעת לקלוט הודעות חדשות גם באימייל - שולחים את הידיעה כאימייל וממענים אותה אל כתובת האימייל של הערוץ הרצוי.

ג'ימייל מאפשר שליחת אימייל מתוזמן:

מימין לכפתור השליחה בג'ימייל ישנו חץ קטן. לחיצה עליו מציגה את האפשרות לתזמן את הפצת האימייל.

דרך סאמדיי

ניתן לתזמן את ידיעה לשעה מסויימת על ידי התחלת טקסט הידיעה בשעת ההפצה הרצויה:

  • השעה צריכה להיות באורך של חמש תווים, לדוגמא: 05:40
  • אם מועלית ההודעה דרך האפליקציה, צריכה להתחיל ההודעה בשעת ההפצה הרצויה.
  • אם מועלית ההודעה כהודעת אימייל, אזי שורת הנושא של האימייל (הלא היא כותרת הידיעה) צריכה להתחיל בשעת ההפצה הרצויה.