קישור לוח אירועים של גוגל אל האתר

מבוא

את לוח האירועים של גוגל ניתן להציג בעמוד הבית של האתר.

בנוסף לכך, ניתן לחבר את הלוח לערוץ באתר, כך שתזכורות לאירועים יופיעו אוטומטית בערוץ ובסיכום היומי.

עמוד זה מתאר את אופן החיבור בין לוח האירועים של גוגל אל האתר.

שלב ראשון - בניית ערוץ מיוחד באתר

יש להגדיר באתר ערוץ ייעודי לאירועים כעורך הערוץ מגדירים את שתי הכתובות הבאות:

  • calendar-notification@google.com
  • forwarding-noreply@google.com

שלב שני - הגדרת כתובת להעברה ב- Gmail

את כתובת ערוץ לוח האירועים באתר, יש להגדיר ככתובת להעברה ב- Gmail.

בתהליך יישלח קוד על ידי Google בכדי לאמת שהכתובת שייכת לכם. הקוד יישלח מהכתובת forwarding-noreply@google.com, אשר הוגדרה קודם לכן ככתובת עורך ערוץ לוח האירועים. משום כך הקוד ייקלט כהודעה בערוץ. כך תוכלו לקרוא את הקוד ולאמת באמצעותו את כתובת האימייל של הערוץ.

בשלב זה אפשר לבטל את ההרשאה כעורך של הכתובת forwarding-noreply@google.com

שלב שלישי - הגדרת מסנן ב- Gmail

יש להגדיר מסנן ב- Gmail עבור כל ההודעות המגיעות אליכם מהכתובת calendar-notification@google.com. פעולת המסנן תהיה כפולה:

  • מחיקת ההודעה
  • העברת ההודעה אל כתובת האימייל של ערוץ לוח האירועים

שלב רביעי - הגדרות לוח האירועים

אלו ההגדרות הנדרשות עבור לוח האירועים, שאליו תזינו את אירועי היישוב:

  1. יש להגדיר את לוח האירועים כערוץ ציבורי, בכדי שהאירועים בו יהיו גלויים לציבור בעמוד הבית של האתר.
  2. יש להגדיר בו את התראות ברירת המחדל כהתראות הנשלחות באימייל. בדרך כלל נהוג להגדיר התראה בודדת, הנשלחת שבוע לפני האירוע.