ניטור ובקרה של הודעות באתר היישובי

במערכת סאמדיי קיימים מספר כמה וכמה מנגנונים של ניטור ובקרת הודעות חדשות:

בקר-הודעות

ניתן להגדיר במסך הניהול "הגדרות" אנשים שיקבלו עותק מכל הודעה חדשה באתר:

  • העותק יאפשר להם למחוק או לערוך כל הודעה חדשה באתר.
  • העותק יישלח אליהם באימייל מיידי, וגם באפליקציה.

הגדרת השהייה להפצה של הודעות

מסך ההגדרות מאפשר להגדיר השהייה בין העלאת הודעה לאתר, לבין אישורה להפצה.

השהייה זו מאפשרת לבקרי ההודעות למחוק הודעות, לפני שהספיקו להיות מופצות בסיכום היומי ובאפליקציה.

עם זאת, כדאי שלא להגדיר השהייה גדולה מדי - אחרת הודעות יופצו באיחור רב.

אי הצגה של הודעות באתר כל עוד לא אושרו להפצה

כברירת מחדל, כל הודעה חדשה מוצגת מיידית באתר.

מסך הניהול "הגדרות" מאפשר לכם לשנות מצב זה ולמנוע הצגה של ידיעה באתר עד שהיא מאושרת להפצה.

אין אפשרות להעלות הודעה בעילום שם

מאחר והודעות מופיעות בשם הכותב, נזהרים התושבים שלא לכתוב דברים שהם עשויים להתחרט עליהם לאחר מכן.