כיצד לנטר הודעות לפני שהן עולות אל האתר הקהילתי

הדרכה • 22/11/2016 כניסות

כברירת מחדל, כל הודעה חדשה מוצגת מיידית באתר הקהילתי, שכן אחרת עשוי התושב לחשוב שיש בעיה במערכת. עם מסך הניהול "הגדרות" מאפשר לכם לשנות זאת ולמנוע הצגה של ידיעה חדשה באתר, עד שהיא מאושרת להפצה.

מערכת סאמדיי מספקת מספר מנגנוני ניטור ובקרה, למניעת העלאת הודעות פוגעות באתר הקהילתי, והסרה מהירה של הודעות כאלה:

 1. הגדרת בקר-הודעות:
  ניתן להגדיר במסך הניהול "הגדרות" בקרי-הודעות על ידי הגדרת כתובות האימייל שלהם בשדה "כתובת/ות אימייל, שאליה יישלח עותק מכל הודעה חדשה באתר".

  כתוצאה מכך יישלח לאותן כתובות אימייל עותק מיידי מכל הודעה חדשה באתר. העותק יכלול את הכפתורים הבאים: "עריכה", "מחיקה", שמאפשרים מחיקת הידיעה או עריכתה בלחיצת כפתור.
 2. השהיית הפצה של הודעות בסיכום היומי:
  מסך ההגדרות מאפשר להגדיר השהייה בין העלאת הודעה לאתר, לבין אישור להפצה. הגדלת משך ההשהייה מבטיח לכם שאם אדם יעלה הודעה זמן קצר לפני מועד הפצת הסיכום היומי, תכלל הודעתו רק בסיכום שלמחרת. השהייה זו מאפשרת לבקר למחוק הודעות פוגעות, בטרם יופצו בסיכום היומי.

  עם זאת, יש בכך חסרון, מאחר ותושבים שמעלים הודעה, נניח שעה לפני הפצת הסיכום, מצפים שהודעתם תכלל בסיכום של אותו היום. אחרת, הם חושבים שיש בעיה במערכת, וחווים תסכול.
 3. אין אפשרות להעלות הודעה בעילום שם:
  זהו מנגנון ההרתעה הטוב ביותר. מאחר והודעות מופיעות בשם הכותב, נזהרים התושבים שלא לכתוב דברים שהם עשויים להתחרט עליהם לאחר מכן. ואם בכל זאת נמצא תושב פוחז, אפשר להדיר אותו מן האתר.

לסיכום, כמנהל אתר עומדות בפניך מספר אפשרויות ועליך לשקול אותן.