בדיקה מדוע נמען אינו מקבל את הסיכום היומי

דרך מסך הניהול "נמענים" ניתן לבדוק תלונה של נמען על אי קבלת הודעות מן האתר.

תמונות המסך הבאות מציגות את האפשרות הזו:

summday_3786277918summday_7762977126summday_1572472692summday_1362576679