חומרי הדרכה ומבוא למערכת סאמדיי - קיבוץ נען

קבצים מצורפים:

חוברת הדרכה לאפליקציה הקהילתית של קיבוץ נען - אוקטובר 2019

הדרכה סופי

החומרים המוצגים להלן פותחו בלעדית על ידי קיבוץ נען, והם מוצגים כאן ברשות היוצר.