מצ"ב תמונה של כלבים משוחררים מהשבוע האחרון

שאוט אלון ומיטל • כניסות

אכן, הכלבים משוחררים ,רודפים ומפחידים ילדים ,
מתחייב באופן אישי לפעול ולטפל בתופעה מול הגורמים הרלוונטיים.

20190829 084900

הודעות בנושא זה