תתחילו לקרוא ללוכד הכלבים

לוין דורית • כניסות

אף אחד לא יעשה את העבודה בשבילכם. כל מי שמוטרד מכלבים חופשיים צריך לקרוא לחוכד הכלבים במועצה. ככל שירבו הקנסות כך ילמדו התושבים לכבד , מתוך אי הנוחות שלהם, את שאר התושבים.

הודעות בנושא זה