בניית קהילה אחת בכפר יחזקאל

דהן ענת • כניסות

הועד המקומי והאגודה החקלאית  עובדים בחשיבה משותפת ומקדישים לא מעט לבניית קהילה אחת בכפר יחזקאל.

בתהליך בניית האגודה הקהילתית התקיימו מפגשים במועדון עין טבעון ובבריכה שהוכיחו שניתן לקיים שיח  תושבים מקדם גם אם יש שאלות קשות וחילוקי דעות.

המפגש הבא מתוכנן ל3.9.19 נושא כספי החלף יובהר שם בדיוק כפי שהוצג לחברי הועד המקומי ושם המקום לקבל עובדות, לשאול שאלות וכאנשים בוגרים להחליט ...

בסופו של דבר אנחנו גרים יחד בכפר יחזקאל וחשוב לחבר בין התושבים למען קהילה איכותית משותפת כי זו המטרה של כולנו!!!

ענת דהן, חברה בוועד המקומי

 

הודעות בנושא זה