פשוט בושה וחרפה.

טנאי שמש ענבר • 3/3/2020 כניסות

למה לא יצאו אליה??
בבחירות הקודמות נתקלתי בסיטואציה בדיוק כזאת, כסא גלגלים רחב לא עבור במשקוף הדלת,
הוציאו את כולם החוצה, רק היא נשארה, הוציאו את הקלפי אליה והיא הצביעה. נורא פשוט.
מצער אותי מאוד לשמוע על החוויה שחוותה אימך.

הודעות בנושא זה