בהצלחה במקום החדש , ריח וטעם הפיצות עדיין נשמר

יפלח נדב • כניסות

באיזה ימים ובאיזה שעות המקום פתוח , נשמח לבוא

הודעות בנושא זה