מפגש בבית משפ יוניש

שיין צביה וניר • כניסות

ערב טוב נאוה יקרה. 

הייתי מעונינת במפגש בנושא הנידון.

הנושא חשוב לכל תושבי הכפר.זהו שיח ציבורי.

במושב קימים די מקומות ציבוריים לשיח מסוג  כזה

התנהלותו בבית פרטי. בחסות? איני מכירה את משפ יוניש.

לא מקובלת עלי.

צביה שיין

הודעות בנושא זה