מיחזור זכוכית

איכות סביבה • 6/5/2021 כניסות

לכל הממחזרים
יש מיכל לזכוכית סגול בהרחבה, כמעט ריק, אנא מחזרו שם לבינתיים
ועדת איכות הסביבה