הדברת יתושים - קדחת הנילוס

עדכוני ועד מקומי • 6/5/2021 כניסות


שלום לכולם.
*זיהוי בגלבוע של יתושים נגועים בנגיף קדחת הנילוס המערבי*
עפ"י הבדיקות שביצע משרד לאיכות הסביבה לפני שבוע (27.4), עודכנו כי זוהו יתושים נגועים בנגיף קדחת הנילוס המערבי, בנחל חרוד בתחום המועצה (תעלה דרומית מס' 2).
*המועצה פעלה מידית וטיפלה במקור זה*.
קדחת הנילוס המערבי נגרמת על ידי נגיף המועבר לאדם באמצעות עקיצת יתושים, מאחר ולא קיים חיסון לבני אדם, מניעת מפגעי יתושים היא הדרך העיקרית למניעת העברת המחלה לאדם.
לטובת המניעה הנדרשת, אנו קוראים לציבור ליבש מקורות מים המשמשים לדגירה - חשוב לבדוק ביסודיות את החצר והגינה לפחות פעם בשבוע, לאתר כל מקור להצטברות מים עומדים, לדוגמא; כלי מים של בעלי חיים, מים המצטברים בעציצים ובאדניות, ולרוקן ולייבש כל כלי קיבול המשמש לאגירת מים.
בנוסף, מומלץ לתושבים להתגונן מעקיצות יתושים ע"י התקנת רשתות, ושימוש בחומרים דוחי יתושים המאושרים ע"י המשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות.
**אנא דווחו למוקד המועצה על כל הצטברות של נוזלים במרחב הציבורי שמחוץ לישובים (04-6071122).
**בהתאם לממצאים בנחל חרוד, בוצעה הדברה מאסיבית בחומרים המאושרים לשימוש על יד המשרד להגנת הסביבה
רועי אלוני
יו"ר ועד מקומי