שבת שלום משי למברסקי

תרבות • 7/5/2021 כניסות

עת פגה החלה לחנוט תאנה
העץ הזקן בקצה הגינה
מעניק פריו עם מלוא הכוונה
לכול הלך שעובר בשכונה
כרמי זית יפיי פריחה
כרם עינב מלא אשכולות שמחה
עמק שסופר את שני יובליו
עוברת מסורת הסב והאב
לבן ולנכד מועבר המקל מיושר הקו
מתובלת בסיפורי הארץ הזאת
עליה נאמר לא יכול להיות
עטורה סיפורי גבורה
רקומה בתווי שירה
כבר למעלה משבעים ומרגישה צעירה
עמק מעניק יבולים
עמק ברוך עוללים
בחורף אפור קפוא ודולף
בקיץ בהיר לוהט ושורף
יופי הנוף את הנשמה עוטף
סודות לפרקים טומן לפרקים חושף
זורעים בדימעה קוצרים ברינה
חדי לשון מלאי שנינה
חדורי מטרה מלאי הבנה
שהארץ הזאת טעונת הגנה
בלילות מיילל עוד התן
כשיר אהבת ארץ ישן
כהצהרה העם הנני כאן
והברור וגלוי מעליו לא מובן
שבת מעלה כבר אבק דרך
שבת עטורת כבוד וערך
עטוית טלית של לבן וכחול
נושקת קלות לקודש לחול
באה עם מתק תירוש וחלה
עם זימר ענוג בואי כלה
שבת שלום 🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱