שבת שלום משי למברסקי

תרבות • 27/3/2020 כניסות

האביב בכול כוחו מתפרץ
ככה פשוט בלי לתרץ
גבעות מתמלאות בעשב ומרץ
מתמלאת ביופי הארץ
שירת האביב נשמעת סביב
מתוך בוקר שעוד בטיפות הרטיב
ירגזי בקולו מסלסל
פעמון עתיק מרחוק מצלצל
יום של אור ושל צל
נוף עמק מדהים שנשקף מתל
אדם בתוך מרחב שאוזל
למה ? עומד ושואל
יבול שדות מחכה לאסיף
פרדס שסיים קטיף
מתפאר בארגז פרי מתוק וקליף
מצב שמתחיל להטריף
ארץ. מולדת ארצי היפה
שהולכת ונסגרת מפני מגפה
בקצה הגינה מיותמת נותרה מגרפה
ארץ בתוך נסיון הדיפה
כול הרחובות כבר ריקים
שקט יורד על שדות ירוקים
ים מנפץ גליו על צוקים
והיום גומע מרחקים
ילדים מרחוק צוחקים
גולשי חלומות ממציאי משחקים
נעלמו מהעיר הפקקים
פחדים לאחור נדחקים
שבת מגיעה בשקט דממה
עים נשיקת רקיע ברכת אדמה
תפלת סוחר מיזמור מפרח שממה
רחוצה בסבון ובג'ל עוטה מסכה
מתפללת בשקט מבקשת שימחה
מתכנסת לתוך עצמה כי צריכה
עין צוחקת ועין בוכה
נושאת כפים משוועת ברכה
מצפה עד יעבור זעם
שתשוב השפיות עוד פעם
שהשיגרה תביא פשר וטעם כי חזק העם היושב בציון
מי ייתן ותבוא שעת רצון
ותביא שמחת לב להמון
שבת שלום 🕯🕯🍷🇮🇱🇮🇱