תושבי רחוב הפרדס מודים על הטיפול בכביש הגישה לרחוב.

בן ישי שירלי ודרור • 27/2/2020 כניסות

תושבי רחוב הפרדס מודים על הטיפול בכביש הגישה לרחוב.