כלבים ברחוב העליון

יוסף נילי • כניסות

שלום רב,
הכלבים ברחובות אינם קשורים ופשוט ממש מפחידים את העוברים ושבים חשבנו שיתקפו אותנו בבקשה קישרו אותם , תודה מראש .