הנחיות עדכניות 15.3. אנא להעביר את המידע לכל תושבי הישוב. תודה

מועצה אזורית גלבוע • 15/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

הנחיות 15

ועכשיו עם הקובץ.... סליחה

 

שי אלט,

דובר מועצה אזורית הגלבוע, וממונה על מידע לציבור.

058-6650088

 

 

 

 

From: שי אלט
Sent: Sunday, March 15, 2020 7:47 PM
To: 'moshavavital@walla.com' ; 'moshavadirim@gmail.com' ; 'kehila@betalfa.org.il' ; 'Tsur.adar@gmail.com' ; 'mazkir@kvgeva.org.il' ; 'sharonap234@gmail.com' ; 'aguda.ganner@gmail.com' ; 'vadmekomi2015@gmail.com' ; 'hevver.com@gmail.com' ; 'mazcir.hb@bezeqint.net' ; 'mazkirut@yizrael.com' ; 'magenshaul5@gmail.com' ; 'Mazkirut@mmoledet.co.il' ; 'mitav11@walla.com' ; 'mor@esrubber.com' ; 'moshavmelea@gmail.com' ; 'yakovcohen20@gmail.com' ; 'mitav11@walla.com' ; 'Mazkirut@en-harod.co.il' ; 'Mazkir@ehm.co.il' ; 'Erany61@gmail.com' ; 'mazkirut@ramat-zvi.org.il' ; 'd.hors55555@gmail.com' ; 'mazkir@telyosef.org.il' ; 'hishamohamad@gmail.com' ; 'ky.gilboa@summday.co.il' ; 'basem@amiron.co.il' ; 'mwaffaq@walla.com' ; 'amnon@hagilboa.org.il' ; 'ofir.benmoshe@strauss-group.com' ; 'TomerAdmoni@s-on.co.il' ; 'mk@bethashita.com' ; 'monizipal@ram-on.co.il' ; 'eli.arbel@amidar.co.il' ; 'amitaizur@gmail.com' ; 'slhsh@bezeqint.net' ; 'izikmor26@gmail.com' ; 'etiak@walla.com' ; 'hanp24@gmail.com' ; 'moshavadirim@gmail.com' ; 'kehila@betalfa.org.il' ; 'ssorka55@gmail.com' ; 'meitalotem10@gmail.com' ; 'k.gidona@bezeqint.net' ; 'rinat@avneyderech.com' ; 'yehezqelbezalel@gmail.com' ; 'kehila@einharod.co.il' ; 'kal@hefzi.org.il' ; 'k_arnon@bethashita.org.il' ; 'mitav11@walla.com' ; 'nirbaor@gmail.com' ; 'menahelganer@gmail.com' ; 'dodomosh@013net.net' ; 'omeriha106@gmail.com' ; 'mazkir@kvgeva.org.il' ; 'mazkir@einharodm.co.il' ; 'office@kvgeva.co.il' ; 'mazcir.hb@bezeqint.net' ; 'mor@esrubber.com' ; 'mazkir@telyosef.org.il' ; 'vaad@m-moledet.org.il' ; 'yosi.bd@hotmail.com' ; 'sharonap234@gmail.com' ; 'y_s1@012.net.il' ; 'mor.yair8@gmail.com' ; 'mwaffag@walla.com' ; 'hisam.hf@histadrut.org.il' ; 'dodis1968@walla.com' ; 'y_miki@013net.net' ; 'j.klein@betalfa.org.il' ; 'hishamohamad@gmail.com' ; 'gilad@sunsa.co.il' ; 'roy@shi-heun.com' ; 'eladhanuka@gmail.com' ; 'iatnngo@gmail.com' ; 'gavriel.edri@shemen.co.il' ; 'd.hors55555@gmail.com' ; 'roiavraham@gmail.com' ; 'mazkirayala@en-harod.co.il' ; 'mashak@yizrael.com' ; 'Hbkehila@gmail.com' ; 'kehila@ehm.co.il' ; 'Post@ehm.co.il' ; 'heftzimazcir@gmail.com' ; 'heftziaguda@gmail.com' ; 'liran_oh@walla.com' ; 'Sa20182100@gmail.com' ; 'Amiel2404@gmail.com' ; 'loloneo1012@gmail.com' ; 'mail@shahartamir.com' ; 'Elharar.rami@gmail.com' ; 'berg.zohar@gmail.com' ; 'Yakov5p@walla.co.il' ; 'Idan19848@walla.com' ; 'nisim8074@gmail.com' ; 'sageeco@etvision.net.il' ; 'shaharbi@gmail.com' ; 'isag37@gmail.com' ; 'dolinko@yizrael.com' ; 'lironrotem@walla.com' ; 'ednaprdi@gmail.com' ; 'eran@shintraco.co.il' ; 's.kheer@gmail.com' ; 'hishamohamad@gmail.com' ; 'Othmanziada14@gmai.com' ; 'yudayosef@gmai.com' ; 'Slhsh0@walla.com' ; 'Yakiaz5@gmail.com' ; 'Hosen.kh@hotmail.com' ; 'Mahmud.zu@gmail.com' ; 'Binyan_mngr@hazorea.net' ; 'Isaac@en-harod.co.il' ; 'ram@ehm.org.il' ; 'Yaron_david4@walla.com' ; 'Ilannir2000@gmai.com' ; 'alonrodberg@gmail.com' ; 'shukishafran@gmail.com' ; 'Amithila8@walla.co.il' ; 'aguda.m@ram-on.co.il' ; 'mazkira@telyosef.org.il' ; 'vaad@mmoledet.co.il' ; 'office@mmoledet.co.il'
Cc: ענת מור‏ ; עובד נור‏ ; גיא איצקוביץ'‏ ; ענבר רייך צבר‏
Subject: הנחיות עדכניות 15.3. אנא להעביר את המידע לכל תושבי הישוב. תודה

 

 

 

שי אלט,

דובר מועצה אזורית הגלבוע, וממונה על מידע לציבור.

058-6650088

 

 

 

 

הנחיות 15