ביטול "חברים נפגשים בפאב"

עשת חוה • 12/3/2020 כניסות

ערב עם אופירה גלוסקא מתבטל לאור מצב -קורונה.