גזם

ועד מקומי כפר יחזקאל • כניסות

שלום לכולם.
מול הבית של עדינה ואבנר לוין אין עמדת גזם ובכל זאת הושלך שם גזם רב.
אנו מבקשים מכל מי שהשליך שם גזם, אנא פנו אותו לעמדה המיועדת לכך.
אנו חוזרים מדגישים כי גזם שהושלך בעמדה לא מסומנת, לא יפונה.
תודה,
וועד מקומי