תוצאות הבחירות לכנסת ה23 בקלפי כפר יחזקאל

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 3/3/2020 כניסות

קבצים מצורפים:

תוצאות בחירות לכנסת ה23

מובא לעיון הציבור תוצאות הבחירות לכנסת ה23 כפי שפורסמו ע"י ועדת הבחירות הארצית.
https://votes23.bechirot.gov.il/cityresults?cityID=85  
רונית גל | מזכירות
אגודה חקלאית בע"מ
מושב כפר יחזקאל
טל': 077-3500657