בהמשך להודעה שפורסמה בנושא "100 לכפר יחזקאל".. אנו נפגשים בי ...

פרץ ענת • כניסות

בהמשך להודעה שפורסמה בנושא "100 לכפר יחזקאל".. אנו נפגשים ביום חמישי 31.10 במועדון עין טבעון בשעה 20:00. כל המעוניין להצטרף מוזמן. תודה.