סיכום ירידת גשמים חודש נובמבר

אגודה חקלאית כפר יחזקאל • 4/12/2017 כניסות

בשבוע האחרון לחודש נובמבר ירדו 0.7 ממ
סה"כ חודש נובמבר ירדו 25.7 ממ.
ובאוקטובר  4.9 ממ
נמדד וסוכם ע"י חווה עשת.