חברים כולם מוכנים ⁉ מנער ועד זקן טף ונשים 👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦 לקי ...

בוהדנה לוי תמנה • 9/3/2020 כניסות

חברים כולם מוכנים ⁉ מנער ועד זקן טף ונשים 👨‍👩‍👧‍👦👨‍👩‍👧‍👦 לקיים המצווה - כולם באים 🏃‍♂️🎭

*3 שעות לקריאת המגילה 📜*

שהחיינו וקיימנו והגיענו - פעם בשנה 📅 מרדכי היהודי ואסתר המלכה 👸🤴 אצלנו בבית כנסת בהופעה מלאה 🔯

*אשל אברהם - כפר יחזקאל*