צו איסור הדלקת מדורות והבערת אש- יחידת כבאות והצלה כפר יחזקאל

עובד שרון • 15/5/2022 כניסות

קבצים מצורפים:

צו איסור הדלקת מדורות והבערת אש בשטחים פתוחים במועדים ובאזורים מסוימים (1)

נציב כבאות והצלה לישראל רב טפסר אייל כספי חתם היום יום א ה 15-5-2022 על צו איסור הדלקת מדורות והבערת אש מה 16-5-2022 ועד ה 20-5-2022 להוציא אזור שהוכשר על ידי הרשות המקומית למטרות הדלקת מדורות והבערת אש בשטח פתוח, אשר קיבל אישור של הרשות הארצית לכבאות והצלה בשל תנאים קיצוניים המעלים את הסבירות להיווצרות שריפות והתפשטותן תוך סיכון חיי אדם ורכוש.
נציב כבאות והצלה אייל כספי:                                                                                                     "מטרת הצו לצמצם פגיעה בחיי אדם ורכוש מתוך הבנת כובד האחריות המבצעית והסכנות הכרוכות בהדלקת אש בשטחים פתוחים ובמרחב האורבני. אני קורא לציבור לגלות אחריות, להקפיד על ההנחיות ולחגוג במקומות שהוגדרו לכך ובכפוף לכללי הזהירות והנחיות הבטיחות שקבענו".