מדידת גשמים

ועד מקומי כפר יחזקאל • כניסות


מדידת גשמים

המדידה מתבצעת כל בוקר בשעה 8:00 ומתייחסת ליממה שקדמה לה.
הבוקר נמדדו 5.5 מ"מ, נקווה לשנה ברוכת גשמים.
נמדד עי חווה עשת.